Jan Veldman

Publikationen:
Jan Veldman (1994), “Het Istoria-begrip in de vroege renaissance”, (Das Istoria-Begriff in der Frührenaissance) in: Transparant 5, Nr.1, Tijdschrift voor christenhistorici
Jan Veldman (2001), „Menschenhaus- Gotteshaus. Die Sankt Janskirche zu Gouda“, in: Berg, Schulze, Klafki (Hgg.), Lehrkunstwerkstatt IV, S. 181-224. Luchterhand-Verlag, Neuwied.
Jan Veldman (2005) “Esthetische opvoeding, een vergeten hoofdstuk in onderwijsland”, S.55-69, “Over de compositie van een exempel” ,S.70-76, in: Kalkman, Veldman (Hgg.) Onderwijskunst. Handboek voor exemplarisch onderwijs. Verlag: Driestar-educatief, Gouda.
Jan Veldman (2004/06) “De school als cultuurgestalt 1 & 2” (Die Schule als Kulturgestalt 1 & 2) in: DRS-Magazine, Tijdschrift voor onderwijsgevenden. Http://www.drs-online.nl/artikel.php?ID=279
Jan Veldman (2006) “De esthetische dimensie als pedagogische opgave”, S.91-98 in: Muynck, Vos (Hgg.) Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs. (Lernen für das Leben. Über Bildung und Begeisterung im Unterricht). Verlag: Buijten en Schipperheijn, Amsterdam
Jan Veldman (2009), „Die ästhetische Dimension als pädagogischer Auftrag“, in: Horizonte, Internationale Kunstpädagogik, S. 273-287, Buschkühle, Kettel, Urlaβ (Hgg.) Athena-Verlag, Oberhausen